Σελίδα:1 από 1
ΚΑΛΕΡΓΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΔΩΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,54634

ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 6

ΑΦΜ: 137307101

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 6948004112

ΔΟΥ: Ε ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΕΜΗ: 159944006000

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕΙΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΩΡΑ

Απόδειξη Λιανικής2 03/09/2023 11:56

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Μ.Μ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΦΠΑ %

ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ

8934Χειροποίητοι χάρακες από υγρό γυαλί1ΤΕΜΑΧΙΑ5.2424.00%5.246.50
EAΕξοδα αποστολής1ΤΕΜΑΧΙΑ4.0024.00%4.004.96
ΔΕΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ1ΤΕΜΑΧΙΑ1.500.00%1.501.50
ΑΚΥΡΟ